„Calea către Premiul Nobel” – prelegere publică a profesorului Randy W. Schekman, savant celebru cu rădăcini basarabene

12.09.2023

La 18 septembrie 2023, ora 14.00, în sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei va avea loc un eveniment de rezonanță - comunitatea științifică din țara noastră va avea posibilitatea să participe la prelegerea publică „My career path: from pond scum to Stockholm” („Calea către Premiul Nobel”), susținută de profesorul Randy Schekman, savant cu renume mondial în domeniul medicinei, Laureat al Premiului Nobel (2013).

FELICITĂRI DLUI EDUARD MONAICO CU OCAZIA SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE FIZICE

22.06.2024

Din 21 iunie 2024, dl Eduard Monaico este doctor habilitat în științe fizice, în urma susținerii excelente a unei ample Lucrări de Sinteză (elaborată în baza lucrărilor științifice publicate) cu tema: „MICRO- ȘI NANO-INGINERIA COMPUȘILOR SEMICONDUCTORI ȘI A STRUCTURILOR METALICE ÎN BAZA TEHNOLOGIILOR ELECTROCHIMICE”