10.03.2024

Se anunță ședința seminarului științific ad-hoc în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, la specialitatea 134.01 – FIZICA ȘI TEHNOLOGIA MATERIALELOR (Extras din PV al CȘ UTM nr.12 din 15 decembrie 2023)

La data de 15 martie 2024, ora 15.00 (Sala 3-208, str. Studenților 9/7, MD 2068, blocul de studii nr. 3 al Universității Tehnice a Moldovei) se va desfășura ședința de lucru a Seminarului științific ad-hoc, la care se va discuta și analiza Lucrarea de sinteză (elaborată în baza lucrărilor științifice publicate) în vederea obținerii titlului de doctor habilitat în științe fizice:

„MICRO- ȘI NANO-INGINERIA COMPUȘILOR SEMICONDUCTORI ȘI A STRUCTURILOR METALICE ÎN BAZA TEHNOLOGIILOR ELECTROCHIMICE”

(specialitatea 134.01 – FIZICA ȘI TEHNOLOGIA MATERIALELOR)

Autor: Eduard MONAICO, dr., conf. cerc., cercetător științific coordonator, Centrul Național de Studiu și Testare al Universității Tehnice a Moldovei

Consultant științific: Ion TIGHINEANU, dr. hab, prof. univ., academician AȘM

Lucrarea de sinteză a fost elaborată în cadrul Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor al Universității Tehnice a Moldovei, realizată în baza proiectului de postdoctorat pentru anii 2021-2022 „Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori în baza tehnologiilor electrochimice pentru aplicații electronice și fotonice” cu cifrul #21.00208.5007.15/PD.

Secretar științific al Seminarului științific ad-hoc: Artur BUZDUGAN, dr. hab. în tehnică, cerc. șt. sup., UTM.

Cuvinte-cheie