29.02.2024

La data de 28 februarie 2024, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe fizice a dlui Andrei Tîron, în cadrul Școlii Doctorale a Universității de Stat din Moldova. Teza întitulată „Proprietățile optice și electronice ale compușilor calcogenizi cristalini ZnAl2Se4, XIn2S4 (X=Zn, Hg), TlGaSe2”, la specialitatea 134.01 – Fizica și Tehnologia Materialelor, a fost elaborată sub conducerea conducătorului de doctorat dl profesor universitar, academician, președinte al Academiei de Științe a Moldovei TIGHINEANU Ion.        

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la biblioteca Universității Tehnice a Moldovei şi pe pagina web a ANACEC sau descărcate mai jos: http://repository.utm.md/handle/5014/26021

Cuvinte-cheie