28.12.2023

La data de  27 decembrie 2023, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe inginerești a dnei Elena Monaico, în cadrul Consiliul Științific Specializat: nr. D 233.01-23-98 aprobat prin decizia nr. 2 din 27 octombrie 2023 de către Consiliul de Conducere a ANACEC. Teza întitulată „Structuri hibride metal-semiconductor în baza nanoșabloanelor de InP și GaAs pentru aplicații electronice și fotonice”, la specialitatea 233.01 – Nano-microelectronică și optoelectronică a fost elaborată sub conducerea dlui profesor universitar, doctor habilitat, academician, președinte al Academiei de Științe a Moldovei TIGHINEANU Ion.

 

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate în Biblioteca Națională a Republicii Moldova și pe pagina web a ANACEC:

Teza - https://anacec.md/files/Monaico-teza.pdf

Rezumatul - https://anacec.md/files/Monaico-rezumat.pdf

Sursa
Cuvinte-cheie