22.06.2024

Din 21 iunie 2024, dl Eduard Monaico este doctor habilitat în științe fizice, în urma susținerii excelente a unei ample Lucrări de Sinteză (elaborată în baza lucrărilor științifice publicate) cu tema: „MICRO- ȘI NANO-INGINERIA COMPUȘILOR SEMICONDUCTORI ȘI A STRUCTURILOR METALICE ÎN BAZA TEHNOLOGIILOR ELECTROCHIMICE”. Lucrarea a fost realizată în cadrul Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor, sub îndrumarea înțeleaptă a domnului academician Ion Tighineanu.

 

Membrii Comisiei de susținere publică, care sunt cercetători cu renume din Republica Moldova și de peste hotare au apreciat înalt munca depusă de dl Monaico de-a lungul anilor, remarcând amploarea lucrului efectuat în domeniul nanostructurării electrochimice a materialelor pe bază de compuși semiconductori. Activitatea științifică de mai bine de 20 de ani, sistematizată în Lucrarea de sinteză a dlui Monaico, deschide noi oportunități de cercetare și dezvotare în continuare a tehnologiilor de obținere a masivelor de pori ordonați în compușii semiconductori cu banda largă pentru utilizarea în domeniul fotonicii și nanoelectronicii. O altă problemă științifică soluționată ține de crearea structurilor hibride metal/semiconductor prin elaborarea mecanizmului de „electrodepunere în salturi”. Aceste tehnologii urmează a fi dezvoltate pentru crearea aplicațiilor practice în cadrul grupului de cercetare pe care il gestionează dl dr. habilitat Monaico.

Rezultatele prezentate în lucrarea de sinteză sunt sistematizate în 103 lucrări științifice, inclusiv o monografie, 1 capitol la invitație în Encyclopedia of Condensed Matter Physics ediția a 2-a, 1 capitol în monografie, 1 articol de sinteză la invitație, 43 articole științifice din bazele de date Web of Science şi SCOPUS, 19 articole în lucrările manifestărilor ştiinţifice naționale și internaționale, 3 articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, 3 brevete de invenție și peste 30 de teze la conferințele internaționale și naționale.

Lucrarea de sinteză a fost realizată în baza proiectului de postdoctorat pentru anii 2021-2022 „Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori în baza tehnologiilor electrochimice pentru aplicații electronice și fotonicecu cifrul #21.00208.5007.15/PD.

Lucrarea de sinteză  poate fi consultată la: Biblioteca Tehnico – Științifică a Universității Tehnice a Moldovei (MD 2045, mun. Chișinău, Str. Studenților, 9, bloc 5) și pe paginile web: a ANACEC www.anacec.md și a UTM: http://repository.utm.md/handle/5014/27111