22.05.2024
Candidat: MONAICO Eduard, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător Consultant științific: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician AȘM Tema lucrării de sinteză: „MICRO- ȘI NANO-INGINERIA COMPUȘILOR SEMICONDUCTORI ȘI A STRUCTURILOR METALICE ÎN BAZA TEHNOLOGIILOR ELECTROCHIMICE” Specialitatea: 134.01 – FIZICA ȘI TEHNOLOGIA MATERIALELOR Data: 21 iunie 2024 Ora: 14:00 Local: sala 3-208, str. Studenților 9/7, Chișinău MD 2068, blocul de studii nr. 3 al Universității Tehnice a Moldovei. Componența Comisiei de susținere [...]
10.03.2024
Se anunță ședința seminarului științific ad-hoc în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, la specialitatea 134.01 – FIZICA ȘI TEHNOLOGIA MATERIALELOR (Extras din PV al CȘ UTM nr.12 din 15 decembrie 2023) La data de 15 martie 2024, ora 15.00 (Sala 3-208, str. Studenților 9/7, MD 2068, blocul de studii nr. 3 al Universității Tehnice a Moldovei) se va desfășura ședința de lucru a Seminarului științific ad-hoc, la care se va discuta și analiza Lucrarea de sinteză (elaborată în baza lucrărilor științifice publicate) în vederea obținerii titlului de doctor habilitat în științe fizice: „MICRO- ȘI [...]
29.02.2024
La data de 28 februarie 2024, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe fizice a dlui Andrei Tîron, în cadrul Școlii Doctorale a Universității de Stat din Moldova. Teza întitulată „Proprietățile optice și electronice ale compușilor calcogenizi cristalini ZnAl2Se4, XIn2S4 (X=Zn, Hg), TlGaSe2”, la specialitatea 134.01 – Fizica și Tehnologia Materialelor, a fost elaborată sub conducerea conducătorului de doctorat dl profesor universitar, academician, președinte al Academiei de Științe a Moldovei TIGHINEANU Ion. Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la biblioteca [...]
28.12.2023
La data de 27 decembrie 2023, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe inginerești a dnei Elena Monaico, în cadrul Consiliul Științific Specializat: nr. D 233.01-23-98 aprobat prin decizia nr. 2 din 27 octombrie 2023 de către Consiliul de Conducere a ANACEC. Teza întitulată „Structuri hibride metal-semiconductor în baza nanoșabloanelor de InP și GaAs pentru aplicații electronice și fotonice”, la specialitatea 233.01 – Nano-microelectronică și optoelectronică a fost elaborată sub conducerea dlui profesor universitar, doctor habilitat, academician, președinte al Academiei de [...]
15.12.2023
La data de 12 decembrie 2023, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în științe fizice a dlui Vadim Morari, în cadrul Școlii Doctorale Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova. Teza întitulată „Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul ZnO – MgxZn1-xO pentru aplicații optoelectronice”, la specialitatea 134.01 – Fizica și Tehnologia Materialelor, a fost elaborată sub conducerea conducătorilor de doctorat dl profesor universitar, academician, președinte al Academiei de Științe a Moldovei TIGHINEANU Ion și doctor habilitat în științe [...]
05.12.2023
Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei anunță suținerea publică a tezei de doctor în științe inginerești Candidat: Elena MONAICO Conducător științific: Ion TIGHINEANU, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician al AȘM Tema tezei: „Structuri hibride metal-semiconductor în baza nanoșabloanelor de InP și GaAs pentru aplicații electronice și fotonice”. Specialitatea: 233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică Consiliul ştiinţific specializat ad-hoc: Consiliul Științific Specializat: nr. D 233.01-23-98 aprobat prin decizia nr. 2 din 27 [...]
05.11.2023
La 29 noiembrie 2023 la Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor, a fost inițiat procesul de susținere a tezei de doctor habilitat a dlui Eduard Monaico. În cadrul seminarului Unității Primare de cercetare a fost prezentată lucrarea (elaborată în baza lucrărilor științifice publicate) cu tema „Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori și a structurilor metalice în baza tehnologiilor electrochimice”, prezentată pentru susținere la specialitatea 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor. La ședință au participat colaboratorii CNSTM și 12 cercetători (doctori și doctori [...]
13.09.2023
Școala Doctorală UTM, anunță susținerea tezei de doctor în științe inginerești în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil ad-hoc. Candidat: TÎRON Andrei Tema tezei: „Proprietățile optice și electronice ale compușilor calcogenizi cristalini ZnAl2Se4, XIn2S4 (X=Zn, Hg), TlGaSe2.” Specialitatea: 134.01 FIZICA ȘI TEHNOLOGIA MATERIALELOR Conducător de doctorat: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician al AȘM Președinte al Seminarului Științific de Profil: ȚIULEANU Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor [...]
12.09.2023
Școala Doctorală UTM, anunță susținerea tezei de doctor în științe inginerești în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil ad-hoc. Candidat: MONAICO Elena Tema tezei: „Structuri hibride metal-semiconductor în baza nanoșabloanelor de InP și GaAs pentru aplicații electronice şi fotonice” Specialitatea: 233.01 NANO-MICROELECTRONICĂ ȘI OPTOELECTRONICĂ Conducător de doctorat: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician al AȘM Președinte al Seminarului Științific de Profil: BUZDUGAN Artur, doctor habilitat în științe tehnice, UTM Secretar [...]
12.09.2023
La 18 septembrie 2023, ora 14.00, în sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei va avea loc un eveniment de rezonanță - comunitatea științifică din țara noastră va avea posibilitatea să participe la prelegerea publică „My career path: from pond scum to Stockholm” („Calea către Premiul Nobel”), susținută de profesorul Randy Schekman, savant cu renume mondial în domeniul medicinei, Laureat al Premiului Nobel (2013). Randy W. SCHEKMAN este profesor la Universitatea California/Berkeley, Statele Unite ale Americii, având contribuții deosebite în domeniul cercetării fundamentale în citologie [...]