05.11.2023

La 29 noiembrie 2023 la Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor, a fost inițiat procesul de susținere a tezei de doctor habilitat a dlui Eduard Monaico. În cadrul seminarului Unității Primare de cercetare a fost prezentată lucrarea (elaborată în baza lucrărilor științifice publicate) cu tema „Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori și a structurilor metalice în baza tehnologiilor electrochimice”,  prezentată pentru susținere la specialitatea 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor.

La ședință au participat colaboratorii CNSTM și 12 cercetători (doctori și doctori habilitați) invitați.

Astfel, în urma prezentării lucrării de către pretendent, experții și vorbitorii, care au luat cuvântul în dezbateri, au dat o caracteristică bună și pozitivă lucrării, au subliniat actualitatea ei, elementele științifice, și valoarea aplicativă a tezei. Au accentuat ca rezultatele obținute la tema tezei au fost publicate în reviste științifice cu factor de impact, brevete de invenție și prezentate la diverse conferințe științifice naționale și internaționale și recomandarea spre examinare în cadrul Seminarului Științific ad-hoc.

Sursa