Proiectul Orizont2020 NanoMedTwin „Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications through excellence in research and twinning” organizează studii avansate  în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate.

Studiile avansate în volum de 188 de ore se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători interesați de Nanotehnologie și aplicațiile acesteia în domeniul medical. Doritorii pot să participe la două sau mai multe module, în dependență de nivelul de interes.

La finalizarea studiilor vor fi oferite certificate de participare, iar cei mai buni studenți, care vor frecventa cel puțin 5 module ale cursului, vor avea posibilitate să participe la realizarea proiectelor de cercetare în Republica Moldova, precum și să urmeze stagii de training cu durata de până la 6 luni la universitățile partenere din Marea Britanie, Germania, Suedia, Italia.

Prelegerile vor fi pregătite și prezentate în colaborare cu profesori şi cercetători din partea organizaţiilor partenere ale proiectului: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemițanu”, Academia de Științe a Moldovei, Bristol University (Marea Britanie), Royal Institute of Technology (Suedia), Hannover Medical School (Germania), Joint Research Center of the European Commission (Ispra, Italia).

Durata cursului: 6 luni, începând din 19 octombrie 2019

Orarul cursului: vineri 17.00-20.00  și sâmbătă 9.00-14.00

Modulele propuse:

 1. Introducere în nanotehnologii, nanomateriale și nanomedicină
 2. Sisteme electromecanice micro și nano
 3. Anatomie şi fiziologie umană
 4. Biocompatibilitatea biomaterialelor
 5. Nanotehnologii și nanomateriale la nano-biointerfață
 6. Bioinstrumentaţie medicală

Descrierea detaliată a modulelor și subiectelor AICI.

Pentru a participa la Cursul de studii avansate, completați Formularul de înregistrare și expediați-l la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termen limită pentru depunerea formularelor de înregistrare – 14 octombrie 2019.

La Chişinău, pe 14-17 septembrie curent, va avea loc Şcoala de toamnă "Nanotehnologii și inginerie biomedicală 2019", organizată în cadrul proiectului Orizont 2020 “NanoMedTwin”. Evenimentul oferă oportunități tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale. Prelegerile vor fi prezentate de profesori şi cercetători din partea organizaţiilor partenere ale proiectului și altor instituții reprezentative, printre care Hannover Medical School (Germania), Bristol University (Marea Britanie), Shizuoka University (Japonia), Universitatea Tehnică a Moldovei (Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor), Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemițanu”. 

Şcoala de toamnă se adresează doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor şi tinerilor cercetători care studiază fizica corpului solid, electronica, microelectronica şi nanoelectronica, ingineria biomedicală, biologia, medicina sau domeniile conexe, din cadrul organizaţiilor de cercetare, IMM-urilor şi companiilor industriale. Toți studenții școlii de toamnă vor primi certificate de participare.

Subiectele principale

 • Introducere în bioinginerie
 • Nanotehnologii în biomedicină
 • Biomateriale şi biocompatibilitate
 • Bioingineria ţesuturilor şi organelor
 • Nano-optoelectronică și nanofotonică
 • Plasmonica pentru senzori biochimici

Programul Școlii de toamnă disponibil AICI

Școala de toamnă va avea loc pe 14-17 septembrie la Universitatea Tehnică a Moldovei. Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Participarea este gratuită.

Pentru a participa, vă rugăm să completați Formularul de participare și CV și să le expediați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 10 septembrie. 

Detalii despre eveniment, program și formularul de participare pot fi accesate la link-ul http://nanomedtwin.eu/ro/autumnschool2019

Researchers have made the first ever highly porous, mechanically flexible and stretchable inorganic nanomaterial that is both hydrophilic and hydrophobic at the same time. The material, which consists of interpenetrating hollow gallium nitride tetrapods, has similar properties to a biological cell membrane and it could find use in applications such as sensors, microfluidic devices and microrobotics.

Biological cell membranes are made up of phospholipid building blocks that both attract and repel water. Phospholipids are hydrophilic thanks to their polar phosphate group “heads” and hydrophobic thanks to their nonpolar “tails” comprising fatty acid chains.

A team led by Ion Tiginyanu at the Technical University of Moldova and Rainer Adelung of Kiel University in Germany has now made the first inorganic nanostructure with such dual hydrophobic-hydrophilic behaviour. The researchers made their material from gallium nitride (GaN), which is the second most important semiconductor after silicon. They employed an epitaxial deposition technique known as hydride vapour phase epitaxy of GaN on tetrapodal microstructured templates of zinc oxide (ZnO) to produce GaN hollow microtetrapods. These are known as aerotetrapods or aerogalnite (aero-GaN).

Read more: Physics World: Hydrophobic or hydrophilic? Aero-gallium nitride is both.

 

La 23 noiembrie curent a avut loc lansarea Proiectului european „Promovarea specializării inteligente la UTM prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale în baza excelenței și asocierii - NanoMedTwin”, câștigat în cadrul Programului Orizont 2020, coordonator al proiectului fiind academicianul Ion Tighineanu. La evenimentul de lansare au participat Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dr. Elena Belei, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău și reprezentanți ai partenerilor din consorțiu.

În mesajul de felicitare, secretarul de stat Elena Belei a menționat că lansarea acestui proiect reprezintă un eveniment foarte important pentru întreaga comunitate științifică din Republica Moldova. „Câștigarea proiectelor finanțate în cadrul ,,Orizont-2020”, cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE, de către reprezentanții mediului academic din țara noastră, contribuie în mod indubitabil la formarea unei generații de cercetători de înaltă calificare, care se vor integra cu succes în spațiul european și mondial de cercetare”, a declarat oficialul.

Proiectul științific european „NanoMedTwin” urmează a fi implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în consorțiu cu Universitatea de Medicină din Hannover (Germania), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Belgia) și firma EFPC Ltd (Israel). În calitate de lider de proiect este echipa condusă de către academicianul Ion Tighineanu.

Scopul proiectului este de a fortifica domeniul nanotehnologiilor și cel al biomedicinei, prin diverse activități de mobilitate și schimb de experiență, organizarea unor forumuri comune, școli de vară și cursuri  de training pentru doctoranzi și masteranzi, precum și pregătirea unor propuneri de proiecte noi pentru promovarea lor prin programele comunitare.

De asemenea, proiectul presupune elaborarea unui program strategic de cercetare axat pe nanomateriale pentru aplicații biomedicale, inclusiv aspectele legate de transferul de tehnologie; dezvoltarea abilităților de gestionare a activităților de inovare de la faza de descoperire de laborator până la transferul de tehnologie către instituțiile medicale,  care se va realiza prin transferul de practici și politici de la instituțiile partenere la Centrul Național de Studiere și Testare a Materialelor.

 

 Cu ocazia Zilei Științei, pentru contribuție substanțială și consecvență în promovarea și implementarea politicilor în domeniile cercetării și inovării, responsabilitate și profesionalism, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a decernat, astăzi, 9 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

În semn de înaltă recunoștință și apreciere privind activitatea prodigioasă și rezultate remarcabile în cadrul proiectelor program-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020, precum și cu prilejul Zilei Științei au fost decernate diplome de la Ministerul Educației, Culturii și Științei al Republicii Moldova Colaboratorilor Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor din UTM Dl. Acad. Ion Tighineanu, dr. conf. Eduard Monaico, dr. Fiodor Braniște, dr. Veaceslav Popa, dr. Mihail Enachi, doctoranzilor Vladimir Ciobanu și Irina Pleșco.

Read more: Ministrul Monica Babuc a decernat diplome celor mai buni cercetători științifici

Nanomachines for technical and medical applications

© Julia Siekmann, Kiel UniversityAround 40 scientists from the Technical University of Moldova (TUM) and Kiel University (CAU) met last Friday for a workshop in Kiel. There, the researchers from physics and engineering discussed current results in the field of nanomaterials, as well as future challenges for medical applications. The reason for the meeting was to celebrate more than twenty years of research cooperation between the National Center for Materials Study and Testing at the TUM and the Institute for Materials Science at the CAU. Institute professor Rainer Adelung received the Dimitrie Cantemir Medal, the highest award given by the Academy of Sciences of Moldova, for his long-standing dedication to promoting international scientific exchange with Moldova.

Read more: Press release 20 years Workshop Moldova-Kiel

Ion Tighineanu este profesor universitar, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei și fondator al școlii științifice în domeniul nanotehnologiilor nelitografice.  

A publicat peste 600 de articole în reviste din țară și străinătate, 5 monografii editate în limba engleză, deține zeci de brevete de invenție, a prezentat peste 100 de referate invitate la centre de cercetare și universități în SUA, Canada, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Elveția, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia, Spania, Japonia, Coreea etc. A fost distins cu „Ordinul de Onoare” de către președintele Republicii Moldova (2015), medalia de aur „Inventator Remarcabil” a Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (2011), este Cavaler al Ordinului Regatului Belgiei „Merite de l’Invention”, a cîștigat 17 medalii de aur și argint la expoziții internaționale de inventică. El este unul din cei mai mari promotori ai imagini Republicii Moldova peste hotarele țării și un om de știință cu renume internațional. Alături cu alți tineri din țara noastră acesta a reușit să revoluționeze lumea științei prin elaborările sale în domeniul nanotehnologiei. Acesta a oferit un interviu inedit în cadrul rubricii ”Moldovenii care scriu istoria”. În cadrul interviului acesta a dezvăluit cum un simplu băiat din nordul țării poate deveni în timp unul din cei mai apreciați savanți din Moldova și din lume.

Citește mai mult: https://noi.md/md/moldovenii-care-scriu-istoria/ion-tighineanu-omul-care-vede-un-intreg-univers-in-particole-invizibile-video