Ce sunt nanotehnologiile și care este potențialul acestora pentru biomedicină? Când va fi creată inima artificială? Prin ce pandemii a trecut omenirea de-a lungul istoriei? Ce profit poate aduce edificarea societății energiei regenerabile și de ce sănătatea Terrei este atât de importantă pentru sănătatea umana?

Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări, vă invităm la Școala de vară "Nanotehnologii și biomedicină în contextul provocărilor secolului XXI", care se va desfășura online în perioada 5-13 iunie 2021.

Evenimentul este destinat doctoranzilor, masteranzilor, studenților și liceenilor pasionați de știință și tehnologie. Prelegerile vor fi susținute în limbile română și engleză.

Ediția de anul acesta a evenimentului este una inedită, deoarece în afară de subiectele prezentate de savanți notorii din țară și de peste hotare prin intermediul platformei Zoom, cursanții vor avea posibilitatea să asiste la un șir de lecții publice excepționale în diverse domenii ale științei și tehnologiilor moderne, prezentate în format LIVE-STREAM de 5 laureați ai premiului Nobel:

 • Prof. Rattan LAL (SUA), Laureat al Premiului Nobel pentru pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020);
 • Prof. Stefan Hell (Germania), Laureat al Premiului Nobel în Chimie (2014);
 • Prof. Randy Schekman (SUA), Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2013);
 • Prof. Hiroshi Amano (Japonia), Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2014);
 • Prof. Konstantin Novoselov (Marea Britanie), Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2010).


Mai multe detalii în AGENDA evenimentului. 

Pentru a participa la școala de vară, completați formularul de participare și CV-ul și expediați-le la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare – 25 mai 2021.

La finele Școlii de vară cursanții vor primi certificate de participare.

 

Școala de vară este organizată în cadrul proiectului Orizont-2020 NanoMedTwin "Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning", acord de grant nr. 810652.

 „Orizont Europa” este noul program-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, fiind o inițiativă emblematică a UE, cu un buget de 100 de miliarde de Euro.

Cu ce noutăți vine noul program-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene “Orizont Europa” și ce trebuie să cunoașteți pentru a scrie o propunere de proiect de succes? Răspunsul detaliat la aceste întrebări va fi oferit în cadrul seminarul de instruire organizat de proiectul internațional H2020 “NanoMedTwin” în perioada 17-19 mai 2021.  

Read more: Seminar de instruire “Elaborarea propunerilor de proiecte pentru programul UE Orizont Europa”,...

Proiectul Orizont2020 NanoMedTwin „Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications through excellence in research and twinning” organizează studii avansate  în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate.

Studiile avansate în volum de 188 de ore se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători interesați de Nanotehnologie și aplicațiile acesteia în domeniul medical. Doritorii pot să participe la două sau mai multe module, în dependență de nivelul de interes.

La finalizarea studiilor vor fi oferite certificate de participare, iar cei mai buni studenți, care vor frecventa cel puțin 5 module ale cursului, vor avea posibilitate să participe la realizarea proiectelor de cercetare în Republica Moldova, precum și să urmeze stagii de training cu durata de până la 6 luni la universitățile partenere din Marea Britanie, Germania, Suedia, Italia.

Prelegerile vor fi pregătite și prezentate în colaborare cu profesori şi cercetători din partea organizaţiilor partenere ale proiectului: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemițanu”, Academia de Științe a Moldovei, Bristol University (Marea Britanie), Royal Institute of Technology (Suedia), Hannover Medical School (Germania), Joint Research Center of the European Commission (Ispra, Italia).

Durata cursului: 6 luni, începând din 19 octombrie 2019

Orarul cursului: vineri 17.00-20.00  și sâmbătă 9.00-14.00

Modulele propuse:

 1. Introducere în nanotehnologii, nanomateriale și nanomedicină
 2. Sisteme electromecanice micro și nano
 3. Anatomie şi fiziologie umană
 4. Biocompatibilitatea biomaterialelor
 5. Nanotehnologii și nanomateriale la nano-biointerfață
 6. Bioinstrumentaţie medicală

Descrierea detaliată a modulelor și subiectelor AICI.

Pentru a participa la Cursul de studii avansate, completați Formularul de înregistrare și expediați-l la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termen limită pentru depunerea formularelor de înregistrare – 14 octombrie 2019.

La Chişinău, pe 14-17 septembrie curent, va avea loc Şcoala de toamnă "Nanotehnologii și inginerie biomedicală 2019", organizată în cadrul proiectului Orizont 2020 “NanoMedTwin”. Evenimentul oferă oportunități tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniile nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale. Prelegerile vor fi prezentate de profesori şi cercetători din partea organizaţiilor partenere ale proiectului și altor instituții reprezentative, printre care Hannover Medical School (Germania), Bristol University (Marea Britanie), Shizuoka University (Japonia), Universitatea Tehnică a Moldovei (Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor), Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemițanu”. 

Şcoala de toamnă se adresează doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor şi tinerilor cercetători care studiază fizica corpului solid, electronica, microelectronica şi nanoelectronica, ingineria biomedicală, biologia, medicina sau domeniile conexe, din cadrul organizaţiilor de cercetare, IMM-urilor şi companiilor industriale. Toți studenții școlii de toamnă vor primi certificate de participare.

Subiectele principale

 • Introducere în bioinginerie
 • Nanotehnologii în biomedicină
 • Biomateriale şi biocompatibilitate
 • Bioingineria ţesuturilor şi organelor
 • Nano-optoelectronică și nanofotonică
 • Plasmonica pentru senzori biochimici

Programul Școlii de toamnă disponibil AICI

Școala de toamnă va avea loc pe 14-17 septembrie la Universitatea Tehnică a Moldovei. Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Participarea este gratuită.

Pentru a participa, vă rugăm să completați Formularul de participare și CV și să le expediați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 10 septembrie. 

Detalii despre eveniment, program și formularul de participare pot fi accesate la link-ul http://nanomedtwin.eu/ro/autumnschool2019

Researchers have made the first ever highly porous, mechanically flexible and stretchable inorganic nanomaterial that is both hydrophilic and hydrophobic at the same time. The material, which consists of interpenetrating hollow gallium nitride tetrapods, has similar properties to a biological cell membrane and it could find use in applications such as sensors, microfluidic devices and microrobotics.

Biological cell membranes are made up of phospholipid building blocks that both attract and repel water. Phospholipids are hydrophilic thanks to their polar phosphate group “heads” and hydrophobic thanks to their nonpolar “tails” comprising fatty acid chains.

A team led by Ion Tiginyanu at the Technical University of Moldova and Rainer Adelung of Kiel University in Germany has now made the first inorganic nanostructure with such dual hydrophobic-hydrophilic behaviour. The researchers made their material from gallium nitride (GaN), which is the second most important semiconductor after silicon. They employed an epitaxial deposition technique known as hydride vapour phase epitaxy of GaN on tetrapodal microstructured templates of zinc oxide (ZnO) to produce GaN hollow microtetrapods. These are known as aerotetrapods or aerogalnite (aero-GaN).

Read more: Physics World: Hydrophobic or hydrophilic? Aero-gallium nitride is both.

 

La 23 noiembrie curent a avut loc lansarea Proiectului european „Promovarea specializării inteligente la UTM prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale în baza excelenței și asocierii - NanoMedTwin”, câștigat în cadrul Programului Orizont 2020, coordonator al proiectului fiind academicianul Ion Tighineanu. La evenimentul de lansare au participat Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dr. Elena Belei, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău și reprezentanți ai partenerilor din consorțiu.

În mesajul de felicitare, secretarul de stat Elena Belei a menționat că lansarea acestui proiect reprezintă un eveniment foarte important pentru întreaga comunitate științifică din Republica Moldova. „Câștigarea proiectelor finanțate în cadrul ,,Orizont-2020”, cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE, de către reprezentanții mediului academic din țara noastră, contribuie în mod indubitabil la formarea unei generații de cercetători de înaltă calificare, care se vor integra cu succes în spațiul european și mondial de cercetare”, a declarat oficialul.

Proiectul științific european „NanoMedTwin” urmează a fi implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în consorțiu cu Universitatea de Medicină din Hannover (Germania), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Belgia) și firma EFPC Ltd (Israel). În calitate de lider de proiect este echipa condusă de către academicianul Ion Tighineanu.

Scopul proiectului este de a fortifica domeniul nanotehnologiilor și cel al biomedicinei, prin diverse activități de mobilitate și schimb de experiență, organizarea unor forumuri comune, școli de vară și cursuri  de training pentru doctoranzi și masteranzi, precum și pregătirea unor propuneri de proiecte noi pentru promovarea lor prin programele comunitare.

De asemenea, proiectul presupune elaborarea unui program strategic de cercetare axat pe nanomateriale pentru aplicații biomedicale, inclusiv aspectele legate de transferul de tehnologie; dezvoltarea abilităților de gestionare a activităților de inovare de la faza de descoperire de laborator până la transferul de tehnologie către instituțiile medicale,  care se va realiza prin transferul de practici și politici de la instituțiile partenere la Centrul Național de Studiere și Testare a Materialelor.

 

 Cu ocazia Zilei Științei, pentru contribuție substanțială și consecvență în promovarea și implementarea politicilor în domeniile cercetării și inovării, responsabilitate și profesionalism, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a decernat, astăzi, 9 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

În semn de înaltă recunoștință și apreciere privind activitatea prodigioasă și rezultate remarcabile în cadrul proiectelor program-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020, precum și cu prilejul Zilei Științei au fost decernate diplome de la Ministerul Educației, Culturii și Științei al Republicii Moldova Colaboratorilor Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor din UTM Dl. Acad. Ion Tighineanu, dr. conf. Eduard Monaico, dr. Fiodor Braniște, dr. Veaceslav Popa, dr. Mihail Enachi, doctoranzilor Vladimir Ciobanu și Irina Pleșco.

Read more: Ministrul Monica Babuc a decernat diplome celor mai buni cercetători științifici