Ambasada Germaniei în Republica Moldova a transmis o donație de utilaj științific Centrului Național de Studiu și Testarea Materialelor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Înmânarea oficială a echipamentului laser cu emisie infraroșie și a unui boxcar integrator, procurate în baza unui grant oferit de Fundația Alexander von Humboldt, a avut loc la 1 februarie 2017.

 
La evenimentul de înmânare a echipamentului a participat acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM, dr. hab. Viorel Bostan, rector al UTM, dl Florian Seitz, șef adjunct al Misiunii diplomatice germane la Chișinău, dr. hab. Veaceslav Ursachi, coordonator al Sectiei Științe Inginerești și Tehnologice a AȘM, dr. Eduard Monaico, unul din beneficiarii donației, precum și tineri cercetători din cadrul Centrului.
 
Grantul a fost obținut de dr. Eduard Monaico, discipolul acad. Ion Tighineanu, împreună cu dr. hab. Vasile Tronciu și este estimat la 33 mii euro. Acesta include un laser cu emisie infraroșie și un boxcar integrator care deschid noi oportunități pentru cercetări aplicative. Practic, Centrul este dotat cu echipament tehnologic și de caracterizare a materialelor, însă noile unități de utilaj permit de a extinde investigațiile. Integratorul boxcar poate fi suplimentat cu mai multe module, predestinate pentru investigații mai complexe. Echipamentul are destinație nu numai științifică, dar și didactică, fiind utilizat și de studenții care realizează tezele de licență și master.    

Șeful adjunct al Misiunii diplomatice germane a exprimat plăcerea de a participa la eveniment, dar și onoarea cu care a fost învestit de a înmâna documentul de donație pentru acest echipament, fiind totodată și foarte curios de a afla și învăța cât mai mult despre utilitatea acestuia. Subliniind buna colaborare de mai mulți ani cu instituțiile din Republica Moldova, diplomatul a menționat că este foarte fericit că Guvernul Germaniei, prin intermediul Fundației Alexander von Humboldt, a acordat încă un suport Universității Tehnice a Moldovei, dorind ca aceste noi unități de utilaj performant să stimuleze și să motiveze și mai mult atingerea de noi succese în universitate.
 
Dr. Eduard Monaico i-a mulțumit reprezentantului Ambasadei Germane pentru acest suport, menționând că echipamentul donat de Fundația Alexander von Humboldt, căreia îi mulțumește în mod special, este foarte important pentru el, pentru echipa cu care lucrează, dar și pentru ceilalți beneficiari.
 
Sincere mulțumiri a exprimat și dr.hab. Viorel Bostan, rector, pentru susținerea cercetării științifice la UTM în speranța extinderii colaborării și în cadrul altor proiecte.
 
La rândul său, acad. Ion Tighineanu i-a mulțumit diplomatului german pentru vizita la Centru, exprimând mulțumiri, totodată, Ambasadei Germaniei în Moldova, Fundației Alexander von Humboldt și cercetătorilor științifici din Germania pentru suportul acordat Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul UTM, dar și pentru suportul comunității științifice din Republica Moldova. „Dacă cineva dorește să vadă rezultatul integrării noastre în spațiul european de cercetare și rezultatul asocierii Republicii Moldova la programele comunitare, să vină la Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor, să se convingă că cercetările se realizează la cel mai înalt nivel, că avem o vizibilitate internațională, publicăm rezultatele științifice în cele mai prestigioase reviste, avem mii de citări la lucrările publicate, suntem pe copertele celor mai prestigioase reviste internaționale, dar, principalul e că suntem atractivi pentru tineri. Ei pleacă în țări străine, inclusiv în Germania, și în multe cazuri se întorc acasă. Aceste succese au venit datorită faptului că ne-am integrat în spațiul european de cercetare, că facem parte din familia științifică europeană și cercetătorii noștri participă la realizarea proiectelor europene. Cred că este un exemplu elocvent pentru toată societatea”, a remarcat academicianul, dorind comunității științifice, ca în anul 2017 să obțină rezultate cât mai frumoase pentru a promova o imagine cât mai bună a țării noastre în lume.           

În același context, prim-vicepreședintele AȘM a ținut să precizeze faptul că Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor a fost creat pentru toată comunitatea științifică și acest utilaj este folosit și de cercetătorii din alte institute de cercetare și universități, precum și de reprezentanții uzinelor, întreprinderilor, ideea fiind de a crea o infrastructură de echipament pentru utilizare colectivă.